Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο Maastricht School of Management
Διαθέσιμες υποτροφίες!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MBA και τη Σχολή, συμπληρώστε τη σύντομη φόρμα παρακάτω.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ: